" /> O nama
Internacionalni Pančevački Karneval 2018

Ko smo mi?

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sfinga-pro“ je osnovano 10. februara 2005. godine u Beogradu na osnovu člana 104.-183. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125 od 22. novembra 2004.).Rešenjem Agencije za privredne registre u Beogradu od 21. februara 2005. godine registruje se d.o.o. „Sfinga-pro“ kao pravno lice koje ima pravo da istupa u svoje ime i za svoj račun u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje specijalne pravne i poslovne sposobnosti. Od 30. maja 2005. godine sedište firme je u Pančevu, gde i danas posluje. Svoju poslovnu strategiju zasniva na novim saznanjima a temelji na korektnom poslovnom odnosu sa klijentima i svojim zaposlenim.Počinje rad u oblasti fizičkog obezbeđenja u raznim njegovim oblicima od sportskih i kulturnih manifestacija, preko prosvetnih ustanova, fabrika, banaka do javnih ustanova i ličnog obezbeđenja.SFINGA – PRO d.o.o. poseduje Licencu za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja.Od 2010. godine „Sfinga-pro“ proširuje delatnost u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Licenca 164-02-00007/2010-01, obnovljena Licencom broj 164-02-00293/2015-01, izdata od strane Ministarstva rada i socijalne politike), preventivne zaštite od požara, zaštitu životne sredine, kao i konsultantskih usluga u oblasti sistema menadžmenta Powered by WebExpress